Célunk az érdeklődés felkeltése a XXI. század egyik legdinamikusabban fejlődő ágazata a robotika iránt annak érdekében, hogy minél többen megismerjék, megértsék és műveljék ezt az összetett szakmát. Fő területünk a hobbirobotok, azonban igyekszünk betekintést adni a robotika, az automatizálás „ipari” alkalmazásába is. Oldalaink folyamatosan bővülnek, látogasson vissza rendszeresen!

A robot szó eredete: A robot szóval 1921-ban Karel Čapek: R.U.R. Rossum Univerzális Robotjai című színjátékában találkozhatunk abban az értelmezésben, ahogy ma is használjuk. Karel a labori szót használta, a „robot” tényleges feltalálója testvére Josef volt. A „robot” szó a cseh „robota” szóból ered, melynek jelentése: szolgaságban tartani. Az addig használt automaton szót cserélte le.
Robot:

A robot szó modernkori definíciója nem teljesen egyértelmű.

  • A robot egy olyan szerkezet, amelyet egy speciális feladat elvégzésére terveztek és programoztak, és amely feladatokat nagy sebességgel és nagy pontossággal képes végrehajtani.
  • A robot egy elektromechanikai szerkezet, amely előzetes programozás alapján képes különböző feladatok önálló végrehajtására.
Robotika:

A robotika a mérnöki tudomány azon ága, amely magában foglalja a robotok tervezését, gyártását és működtetését. Ez a terület - többek között - kapcsolódik az elektronikához, a számítástechnikához, a mesterséges intelligenciához, a nano- és biotechnológiához.

Mechatronika:

A mechatronika egy integrált mérnöki terület, amely magában foglalja a gépészet, az elektronika, az elektrotechnika és számítástechnika tudományát. A fogalom az angol gépészmérnök és villamosmérnök fogalmakból: Mechanical Engineering illetve Electronic engineering részszavaiból származik. A mechatronika egyik legfontosabb alkalmazási területe a robotika.

Automata: emberi beavatkozás, irányítás nélkül, magától működő szerkezet. Átvitt értelemben gépiesen cselekvő személy.
Automatizálás:

ellenőrzési rendszerek és információs technológiák alkalmazása az emberi munka, az emberi beavatkozás szükségességének csökkentése érdekében. Ipari környezetben  az automatizálás a gépesítésen túlmutató lépés.

Az élet szinte minden területén átszövi.

További fogalmak automatizálás témakörben - jelenleg tartalom nélkül.

Kibernetika: egy komplex tudományos irányzat, amely a szabályozás, vezérlés, információfeldolgozás és információtovábbítás általános törvényeit kutatja. A szót 1946-ban Norbert Wiener alkotta meg.
Isaac Asimov 3 robotika alaptörvénye:

A robotnak nem szabad kárt okoznia emberi lényben, vagy tétlenül tűrnie, hogy emberi lény bármilyen kárt szenvedjen.

A robot engedelmeskedni tartozik az emberi lények utasításainak, kivéve, ha ezek az utasítások az első törvény előírásaiba ütköznének.

A robot tartozik saját védelméről gondoskodni, amennyiben ez nem ütközik az első vagy második törvény bármelyikének előírásaiba.

 Modernkori kiegészítések:

Az emberekkel együttműködni képes robotok fejlesztése/fejlődése okán megfogalmazódott egy un. "nulladik törvény":

A robot nem árthat az emberiségnek, és nem nézheti tétlenül, ha az emberiséget veszély fenyegeti.

Ez alapján Asimov első törvénye - és így a másik kettő is - megváltozik:

A robot nem árthat emberi lénynek és nem nézheti tétlenül, hogy emberi lény bármilyen kárt szenvedjen, kivéve, ha ez összeütközésbe kerül a nulladik törvénnyel.

Mark Tilden 3 törvénye:

A robotnak minden körülmények között meg kell védenie önmagát.

A robotnak meg kell szereznie, és fenn kell tartania saját erőforrásait.

A robotnak folyamatosan jobb erőforrások után kell kutatnia.

 
Mobil robot:

A robotok azon csoportja, amelyek valamilyen (általában nem kimondottan robotoknak kialakított) térben mozognak. Két alcsoportjuk van: autonóm illetve nem autonóm mobil robot

További fogalmak mobil robotok témakörben

Együttműködő robot:

Más néven cobot vagy a társrobot olyan robot, amely fizikailag együttműködik az emberekkel egy közös munkaterületen. Az autonóm robotokkal ellentétben, amelyek nagyrészt egyedül és felügyelet nélkül működnek, az együttműködő robotok reagálnak az emberi viselkedésre, cselekvésre.

Távlati célként olyan együttműködő robotok fejlesztése a cél, amelyek képesek "gondolkodni", "tanulni" és a szó valódi értelmében együtt dolgozni az emberekkel.

Viselhető robot A viselhető robot egy meghatározott típusú hordható készülék, amelyet a személy mozgásának és/vagy fizikai képességeinek fokozására használnak.
Kereskedési robot (expert advisor EA) a deviza, a nyersanyag, az index vagy a részvénypiacon kereskedő döntéseit segítő algoritmusok, melyek meghatározott paraméterek szerint helyettesítik, segítik a piacot éjjel-nappal figyelni nem tudó trader kereskedési tevékenységét.
A robotok között két fő típust különböztethetünk meg:
- teljesen automata
- félautomata
Humanoid robot

olyan robot amely felépítésében hasonlít az emberre. A karok, a lábak, a számtalan ízület, (csukló) képessé teszi az emberhez hasonló mozgásra. A humanoid robotokat elsősorban az emberi járás, a gyaloglás mechanikájának és az ember – robot együttműködés tanulmányozására, kutatására használják. A humanoid robotok alkalmazása inkább a szolgáltatási területeken jellemző, mint például ügyfélszolgálat, háztartás, éttermi kiszolgálás. Fejlesztések folynak az egészségügyben használható segítő, ápoló robotok területén, ahol az idősek félhetnek egy olyan géptől, amely nem tűnik embernek.

A legújabb humanoid fejlesztés a Sophia nevű robot.

További fogalmak humanoid robotok témakörben

Ipari robot:

Ipari környezetben az emberi munkaerő "kiváltására" használt robot. 

Az ipari robotoknak legalább két definíciója létezik. Az egyik a VDI (Verein Deutscher Ingenieure – Német Mérnökök Szövetsége) a másik az IFR (International Federation of Robotics – Nemzetközi Robotika Szövetség) által elfogadott definíció.

Az ipari robot fogalma a VDI 2860 irányelv (1981) szerint: „Az ipari robot univerzálisan állítható többtengelyű mozgó automata, melynek mozgás-egymásutánisága (utak és szögek) szabadon - mechanikus beavatkozás nélkül – programozható és adott esetben szenzorral vezetett, megfogóval, szerszámmal vagy más gyártóeszközzel felszerelhető, anyagkezelési és technológiai feladatra felhasználható”

Az IFR az ISO 8373: 2012 szabvány szerinti definíciót használja, amely szerint az (ipari) robot: Olyan programozható mechanizmus, amely két vagy több tengelyen, bizonyos fokú autonómiával a környezetében mozog egy tervezet feladat elvégzésének érdekében.

További fogalmak ipari robotok témakörében

Oktató robot Nem egyértelműen definiálható fogalom. Az oktatási robot fogalma magába foglalja az oktatóprogramokat, fizikai platformokat, oktatáshoz használt erőforrásokat és pedagógiai filozófiát.

A robotika oktatásban való alkalmazásának egyik célja, hogy megkönnyítse a diák fejlődését. Segítse a tudás megszerzésében, a készségek és attitűdök fejlesztésében. A másik cél – a robotika kézzelfogható és izgalmas alkalmazásként való használatával – a természettudományos terület – angol mozaikszóval a STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) – iránti érdeklődés felkeltése. A diákok felfedezhetik, hogy az általuk tanult fizika, matematika, informatika hogyan használható a gyakorlatban, hogyan épül be egy mérnöki projektbe.

További fogalmak oktató robot témakörben - jelenleg tartalom nélkül!

Háztartási robot

Háztartási valamint a ház körüli feladatokat végző robot. Legelterjedtebb alkalmazási terültek: takarítás, fűnyírás, medencetisztítás. A háztartási robotok fejlődése további területeket nyithatnak meg: robot chef, állatok ellátását – etetés, sétáltatás, alom takarítás – biztosító robot, játszótárs (pl. Asimo)

További fogalmak háztartási robot témakörben - jelenleg tartalom nélkül!

Orvosi robotok

Az egészségügy területén különböző feladatokat ellátó robotok.

Legelterjedtebb alkalmazások: műtéteknél használ manipulátor (Da Vinci rendszer), ápolást, mozgatást segítő robotok (Robear), gyógyszeres kezeléshez kapcsolódó rendszerek (ROBOT-Rx), telerobotikus alkalmazások – „robot doktor” (RP-7), terápiás robotok, bionikus protézisek, és a jövőben a nano robotok.

További fogalmak orvosi robotok témakörben - jelenleg tartalom nélkül.

Hadászati robot:

Hadászatban, háborús körülmények között különböző feladatokat ellátó robot.

További fogalmak hadászati robotok témakörben - jelenleg tartalom nélkül.

   
További fogalmak hamarosan!